Ny konto

Du kan ha krav på erstatning for stikkskade etter ulykke eller angrep på jobb og i fritiden

En stikkskade kan være en alvorlig personskade som fører til tapt arbeidsevne. Du kan ha krav på erstatning for stikkskade etter en ulykke eller et angrep.

SKADE: Du kan ha krav på erstatning for stikkskade. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
20.10.2021
Kategori
Erstatning
Emner

– Erstatning for stikkskade kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner.

Det sier Øystein Helland. Han er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av Norges ledende ekspertmiljøer på erstatning etter ulykker på jobb, i trafikken og i fritiden.

Helland har jobbet med erstatningssaker i 30 år, og forteller at stikkskader ofte skjer etter ulykker med sprøyter, kniv, verktøy eller andre skarpe gjenstander på jobb.

Helsepersonell som jobber med pasienter med rusproblemer og psykiske lidelser er også hyppigere utsatt for stikkskader etter angrep på jobb.

– Også yrkesfiskere, håndverkere og industriarbeidere som alle håndterer spisse og skarpe gjenstander på jobb er utsatt for stikkskader, forteller Helland.

Sjekk listen over hvilke yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning her

Stikkskade kan også føre til yrkessykdom

Stikkskade som yrkesskade er altså ikke uvanlig. Men en stikkskade kan også føre til yrkessykdom.

– Det er ikke uvanlig at helsepersonell som håndterer sprøyter eller spisse gjenstander på jobb får stikkskader. For helsepersonell kan en stikkskade gi risiko for infeksjoner og smitte av for eksempel HIV, hepatitt eller andre sykdommer, sier han.

Sjekk listen over hvilke yrkessykdommer som kan gi deg krav på erstatning her.

Det er Lov om yrkesskadeforsikring, Lov om skadeserstatning og Lov om bilansvar som er de viktigste lovene som regulerer erstatning for stikkskader.

Har krav på flere typer erstatning

Du kan ha krav på flere typer erstatning hvis du blir påført en stikkskade i en ulykke eller et angrep på jobb, slik som ménerstatning, erstatning for påførte og fremtidige merutgifter, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet, erstatning for skatteulempe samt oppreisningserstatning.

– I tillegg kan du ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og du kan også ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom du faller ut av arbeid helt eller delvis som følge av skaden, sier erstatningsadvokaten.

Erstatningens størrelse kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden. Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer også an på forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

– Erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner, men bør vurderes nærmere av en advokat med spisskompetanse på erstatningsrett, forteller Helland.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Anbefaler å ta kontakt med advokat

Erstatningsoppgjør etter stikkskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Derfor anbefaler Helland skadelidte om å ta kontakt med en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

– Du bør ikke forsøke å ta opp kampen om erstatning på egen hånd. Vi ser ofte at klienter som engasjerer advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret alene, sier han.

Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet også dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken.

– Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer. Det er derfor begrenset risiko forbundet med å kontakte advokat i erstatningssaker etter stikkskade, sier advokat Øystein Helland.