Ny konto

Du kan ha krav på erstatning for skulderskade etter ulykke på jobb eller i trafikken

Du kan ha krav på erstatning for skulderskade etter en ulykke. Det forteller erstatningsadvokat Øystein Helland.

SKADE: Du kan ha krav på erstatning for ryggskade. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
19.10.2021
Kategori
Erstatning
Emner

– En skulderskade kan være en alvorlig personskade og føre til tapt arbeidsevne. En skade i skulderen kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner i erstatning, sier advokat Øystein Helland til dinerstatning.no.

Han er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatningsrett.

Helland forteller at skulderskader ofte skjer i forbindelse med fall, støt eller slag direkte mot skulderen. Skulderskade er en vanlig yrkesskade som ofte skjer i bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri og i skog- og landbruksindustrien.

Andre skadeformer som kan føre til skulderskader kan være klemskade, kuttskade, multitraume, eksplosjonsskade, etseskade, nerveskade, strømskade, brannskade og vibrasjonsskade.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Har krav på erstatning i en rekke sammenhenger

Det er lov om yrkesskadeforsikring, lov om skadeserstatning og lov om bilansvar som er de viktigste lovene som regulerer erstatningsoppgjøret etter skulderskader.

Helland forklarer at du kan ha krav på erstatning for skulderskade i en rekke sammenhenger:

  • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
  • Hvis skaden skjedde på fritiden har du krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis skaden skjedde i en båtulykke, kan du kreve erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
  • Hvis skaden skjedde i en flyulykke er du omfattet av en obligatorisk ulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

– Hvis du er blitt påført en skulderskade er det viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. Hvis skaden skjedde på jobb, må skaden også meldes til NAV. I alvorlige tilfeller skal skaden også meldes til Arbeidstilsynet og til Politiet, sier Helland.

– Det er i de fleste erstatningssaker med skulderskade nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad, fortsetter han.

Kan få millioner i erstatning og fordeler i NAV-systemet

Mange lurer på hva man kan ha krav på i erstatning for en skulderskade. Helland forteller at erstatningens størrelse kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne samt størrelsen på utgiftene du er blitt påført.

– Din alder kan også ha betydning for erstatningsbeløpet. Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner, sier erstatningsadvokaten.

En skulderskade kan også godkjennes som yrkesskade hos NAV dersom den skjer i arbeid, på jobb, i arbeidstiden. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet.

– Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade». Du kan i tillegg få dekket utgifter til legemidler og medisinsk utstyr, forteller Helland.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade
Les mer: Mikael fra Asker fikk erstatning etter skulderskade

Anbefaler å ta kontakt med advokat

Erstatning for skulderskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk.

– Du bør derfor ikke ta opp kampen om erstatning uten å engasjere en advokat som er ekspert på skulderskader. Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd.

– Hvis skulderskaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer, avslutter erstatningsadvokat Øystein Helland.