Ny konto

Du kan ha krav på erstatning for skade på organer etter en ulykke

Skade på en eller flere organer kan være en alvorlig personskade. Du kan ha krav på erstatning for organskade hvis skaden skjedde i en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden.

SKADE: Du kan ha krav på erstatning for multitraume. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
21.10.2021
Kategori
Erstatning
Emner

Hvis du får slag, støt eller klemskader kan det føre til skader på indre organer, slik som hjerte, lever, nyre, bukspyttkjertel, milt og lunge.

– I noen tilfeller kan relativt små hendelser medføre organskader om man er uheldig og blir truffet på feil sted, sier Tor Ingebrigtsen.

Han er advokat og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og er ekspert på erstatning etter ulykker på jobb, i trafikken og i fritiden.

Ingebrigtsen forteller at skade på organer kan være betydelig selv om magehuden ser uskadet ut.

– Det kan oppstå store indre blødninger, noe som kan føre til svikt i kroppens blodsirkulasjon, med bevisstløshet og hjertestans som mulig konsekvens, forteller han.

Kan ha krav på erstatning etter en rekke ulykker

Organskader skjer oftest som følge av yrkesskader, trafikkulykker og fritidsulykker.

Du kan ha krav på erstatning etter mange forskjellige ulykker:

 • Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, eller skadelig påvirkning har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
 • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning for trafikkskade under den ansvarlige motorvogns ansvarsforsikring.
 • Hvis skaden skjedde som følge av feilbehandling i helsevesenet, har du trolig krav på erstatning for pasientskade fra Norsk Pasientskadeerstatning.
 • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
 • Hvis skaden skjedde i fritiden kan du ha krav på erstatning for fritidsskade under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.

Hvilke typer erstatning har jeg krav på?

– Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning, ifølge advokat Tor Ingebrigtsen:

 • Ménerstatning
 • Påførte og fremtidige merutgifter
 • Påført inntektstap
 • Fremtidig inntektstap
 • Påført- og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet (ikke ved yrkesskader)
 • Erstatning for skatteulempe
 • Oppreisningserstatning

– Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for, sier han.

Hvis organskade skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV godkjenning av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

– Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade», sier Ingebrigtsen.

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Kan utgjøre flere millioner kroner

Hva du kan kreve i erstatning kommer an på hvor alvorlig organskaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å arbeide samt hvilke utgifter du er påført som følge av skaden.

– Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner. Slike erstatningssaker er kompliserte både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret, sier Ingebrigtsen.

Må jeg betale for advokaten min selv?

– Nei, i erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, i rimelig og nødvendig grad. I ulykkesforsikringssaker etter organskade i fritiden må du betale for advokaten selv, sier Ingebrigtsen.

Han påpeker også at hvis erstatningssaken etter en organskade går videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene.