Ny konto

Du kan ha krav på erstatning for skade på milten hvis det skjer i en ulykke på jobb eller i trafikken

En skade på milten kan gi deg krav på erstatning hvis skaden skjedde i en arbeidsulykke, trafikkulykke eller fritidsulykke. Det forteller erstatningsadvokat Øystein Helland.

SKADE: Du kan ha krav på erstatning for skade på milten. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
24.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner
Miltskade

– Hvis du får slag, støt eller klemskader kan det føre til skader på milten samt andre organskader. Skade på milten kan i noen tilfeller være en alvorlig personskade, og en erstatning kan i alvorlige tilfeller utgjøre flere millioner kroner, sier advokat Øystein Helland.

Han er erstatningsadvokat og daglig leder i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatning etter ulykker på jobb, i trafikken og i fritiden.

– De vanligste ulykkene med skade på milten er yrkesskader, trafikkulykker, fritidsulykker og båtulykker, foreller han.

Ifølge Helland kan du som skadet ha krav på følgende typer erstatning:

  • Påførte og fremtidige merutgifter
  • Påført inntektstap
  • Fremtidig inntektstap
  • Påført- og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet (ikke ved yrkesskader)
  • Erstatning for skatteulempe
  • Oppreisningserstatning

– Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for, sier Øystein Helland.

Skade på milten kan godkjennes av NAV som yrkesskade

Hvis skaden på milten skjedde i arbeid for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjenning av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du få fordeler i NAV-systemet.

– Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade». Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til legemidler og spesielt medisinsk utstyr.

Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Hvor mye man kan få i erstatning etter en skade på milten kommer an på hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

– Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan i noen tilfeller utgjøre flere millioner kroner, sier Helland.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer også an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Anbefaler å ta kontakt med advokat

Helland forteller at miltskader kan føre til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk.

– Det kan derfor være nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret, sier Helland – som forteller at forsikringsselskapet normalt betaler for advokatutgiftene i en erstatningssak.

– I erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, i rimelig og nødvendig grad.

– Går erstatningssaken etter en miltskade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene, avslutter Øystein Helland.