Ny konto

Du kan ha krav på erstatning for ryggmargsskade etter en ulykke på jobb eller i trafikken

Du kan ha krav på erstatning for ryggmargsskade etter en ulykke. Det forteller erstatningsadvokat Øystein Helland.

RYGGMARGSSKADE: Du kan ha krav på erstatning for ryggmargsskade hvis du blir skadet i en ulykke. Foto: iStockphoto.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
30.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner

En ryggmargsskade er en skade på ryggmargen som påvirker sentrale nervefunksjoner.

– Hvis du er påført en ryggmargsskade i en ulykke på jobb eller i trafikken, så kan du ha krav på erstatning. Ryggmargsskade er en alvorlig personskade, og det kan dreie seg om flere millioner kroner i erstatning, sier Øystein Helland.

Han er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer på erstatningsrett.

– Du kan ha krav på erstatning for ryggmargsskade etter yrkesskade, trafikkulykke, fritidsulykke, pasientskade, båtulykke eller flyulykke, forteller Helland.

Ryggmargsskader skjer hyppigst blant menn i aldersgruppen 18 – 35 år, og årlig rammes 50 til 100 personer av en traumatisk ryggmargsskade i Norge.

Les også: Politimannen Ole brakk ryggen på motorsykkel

Du kan ha krav på erstatning i en rekke sammenhenger

Helland forteller at du kan ha krav på erstatning for ryggmargsskade i en rekke sammenhenger:

 • Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
 • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning for trafikkskade under den ansvarlige motorvogns ansvarsforsikring.
 • Hvis skaden skjedde som følge av feilbehandling i helsevesenet, har du trolig krav på erstatning for pasientskade fra Norsk Pasientskadeerstatning.
 • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
 • Hvis skaden skjedde i fritiden kan du ha krav på erstatning for fritidsskade under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

 • Ménerstatning
 • Påførte og fremtidige merutgifter
 • Påført inntektstap
 • Fremtidig inntektstap
 • Påført- og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet (ikke fremtidstap ved yrkesskader)
 • Erstatning for skatteulempe
 • Oppreisningserstatning

Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og dersom du blir helt eller delvis arbeidsufør kan du ha krav på erstatning under uføreforsikringer.

Kan godkjennes som yrkesskade av NAV

Hvis ryggmargsskaden skjedde i arbeid for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjenning av skaden som yrkesskade.

– Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet. Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade», forteller Helland.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade
Les også: Slik foregår en yrkesskadeerstatningssak

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning etter ryggmargsskade?

– For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig ryggmargsskaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

– Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner.

Erstatningens størrelse under ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Helland anbefaler alle som er påført ryggmargsskade i en ulykke om å ta kontakt med erstatningsadvokat.

– Dette er ofte kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og de økonomiske konsekvensene av dette ansvaret, sier han.

Må man betale for advokatutgiftene selv?

– Nei. I erstatningssaker etter for eksempel yrkesskader og trafikkulykker vil dine utgifter til advokat normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet.

– Går erstatningssaken etter en ryggmargsskade videre til rettslig behandling, vil svært mange ha en rettshjelpsforsikring som i de fleste tilfeller dekker deler av advokatkostnadene, avslutter advokat Øystein Helland.