Ny konto

Du kan ha krav på erstatning for nakkeslengskade etter whiplash

Du kan ha krav på erstatning for nakkeslengskade etter whiplash hvis skaden skjedde i en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden.

SKADE: Du kan ha krav på erstatning for nakkeslengskade etter whiplash. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
18.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner

Dersom hodet ditt plutselig kastes hardt frem og tilbake, som en piskesnert bevegelse kan du få nakkeslengskade, også kalt whiplash. Whiplash er en skademekanisme, mens selve skaden kalles for nakkeslengskade.

– Whiplash kan føre til nakkeslengskade, som er en personskade. Det kan dreie seg om flere millioner kroner i erstatning for en nakkeslengskade etter whiplash dersom skaden skjer i en arbeidsulykke, trafikkulykke eller fritidsulykke, sier Øystein Helland.

Han er erstatningsadvokat og daglig leder i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatning etter ulykker på jobb, i trafikken og i fritiden.

– Nakkeslengskader oppstår oftest i trafikkulykker, men også som yrkesskade, fritidsulykke, båtulykke eller flyulykke, forteller Helland.

Gode tips som kan gi deg erstatning

Erstatningsadvokaten forteller at det er viktig å dokumentere hva som har skjedd for å få erstatning. Han har følgende tips etter en ulykke:

  • Ta bilder av ulykkesstedet eller få andre til å gjøre det.
  • Oppsøk din fastlege eller en annen lege umiddelbart og senest innen tre døgn etter skaden for å dokumentere ethvert symptom i din journal. Du bør gå jevnlig til din fastlege får å dokumentere dine plager. Husk også å si til din lege at du fortsatt har plager fra nakken selv om du oppsøker legen for andre symptomer som for eksempel forkjølelse eller andre ting. Du må sørge for at legen din noterer dine vedvarende nakkeplager i journalen din.
  • Meld fra til ditt forsikringsselskap om ulykken hvis du eller andre er skadet.
  • Ta vare på kvitteringer for utgifter du har hatt som følge av ulykken.

Helland forteller at du har krav på erstatning for nakkeslengskade etter whiplash i en rekke sammenhenger:

  • Hvis skaden skjedde i arbeid, for arbeidsgiver på arbeidsstedet, i arbeidstiden – og er et resultat av en ulykke – har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning under den ansvarlige motorvogns ansvarsforsikring.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde i fritiden kan du ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.

Helland forteller at du kan ha krav på en rekke erstatningsordninger for nakkeslengskade etter whiplash.

– Du kan ha krav på ménerstatning, påførte og fremtidige merutgifter, påført og fremtidig inntektstap, oppreisningserstatning, påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet samt erstatning for skatteulempe etter en nakkeslengskade, forteller Helland.

Kan godkjennes som yrkesskade hos NAV

Dersom du får nakkeslengskaden under arbeid for arbeidsgiver i arbeidstiden må du så snart som mulig søke NAV om godkjenning av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

– Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade», sier advokaten.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Kan få høy erstatning

Mange lurer på hvor mye man kan få i erstatning for nakkeslengskade etter whiplash. Helland forteller at i yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet for nakkeslengskade etter whiplash an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe, samt hvilke utgifter du er påført som følge av skaden.

– Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner, sier Helland.

Erstatning knyttet til ulykkesforsikringer kommer an på den medisinske invaliditetsgraden (VMI), forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for.

Han anbefaler alle som blir påført en slik skade å snarest mulig ta kontakt med en advokat som har spisskompetanse på erstatningsrett.

– Nakkeslengskade etter whiplash er nesten alltid kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare om det er et forsikringsselskap som har ansvar for skaden, samt omfanget av dette ansvaret, forklarer Helland.

– Dine utgifter til advokat i erstatningssaken etter arbeidsulykker og trafikkulykker vil normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, avslutter advokat Øystein Helland.