Ny konto

Du kan ha krav på erstatning for lammelser etter en yrkesskade eller trafikkskade

Du kan ha krav på erstatning hvis du er påført lammelser i en arbeidsulykke, trafikkulykke eller fritidsulykke. Det forteller erstatningsadvokat Øystein Helland.

ERSTATNING: Lammelser kan oppstå som følge av sykdom eller skade, og kan føre til tapt arbeidsevne. Lammelser etter en ulykke på jobb kan også godkjennes som yrkesskade hos NAV. Foto: Shutterstock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
15.09.2021
Kategori
Erstatning Trafikkskader Yrkesskader
Emner
Lammelser Øystein Helland Trafikkulykke Yrkesskadeerstatning

– Lammelser kan oppstå som følge av sykdom eller skade, og kan føre til tapt arbeidsevne. I enkelte tilfeller kan lammelser gi flere millioner kroner i erstatning, sier advokat Øystein Helland til dinerstatning.no.

Øystein Helland er advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatningsrett.

Advokatfirmaet hjelper klienter over hele landet med erstatningsoppgjør etter ulykker, og har jobbet med mange saker der klienter har blitt påført lammelser etter ulykker på jobb, i trafikken og i fritiden.

– Lammelser skjer ofte etter fallulykker, klemskader, bruddskader, multitraume, muskelskader, nakkeskader, støtskader, ryggmargsskader, prolaps og nerveskader, sier han.

EKSPERT: Øystein Helland er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatningsrett. Foto: Advhi.no

Mange muligheter for å få erstatning

Det er Lov om yrkesskadeforsikring, Lov om skadeserstatning og Lov om bilansvar som er de viktigste lovene som regulerer erstatningsoppgjøret etter lammelser påført ved ulykker.

Helland forteller at du kan ha krav på erstatning i mange sammenhenger:

  • Hvis skaden skjedde i arbeid, for arbeidsgiver på arbeidsstedet, i arbeidstiden – og er et resultat av en ulykke – har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning under den ansvarlige motorvogns ansvarsforsikring.
  • Hvis skaden skjedde som følge av feilbehandling i helsevesenet, har du trolig krav på erstatning for pasientskade fra Norsk Pasientskadeerstatning.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde i fritiden kan du ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

– Det er i de fleste erstatningssaker etter lammelser nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad, forteller Helland.

Lammelser kan godkjennes som yrkesskade i NAV

Lammelser etter en ulykke på jobb kan også godkjennes som yrkesskade hos NAV.

– Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet. Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade».

– Du kan i tillegg få dekket utgifter til tannlege, legemidler og medisinsk utstyr, forteller Helland

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning etter lammelser?

– Hvor høy erstatning du har krav på avhenger blant annet av skadens alvorlighetsgrad og hvilke konsekvenser lammelsene får for din arbeidsevne. Hvis du får redusert din arbeidsevne, eller lammelsene gjør det umulig å jobbe, kan erstatningen utgjøre flere millioner kroner, sier erstatningsadvokaten.

Trenger jeg advokat?

– Ja. Lammelser fører ofte til kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Derfor vil det være nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og omfanget av dette ansvaret, svarer Helland.

Han forteller at det normalt er forsikringsselskapet som dekker dine utgifter til advokat i såkalte ansvarssaker, slik som etter yrkesskader og trafikkskader.

– Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer, også hvis ulykken skjedde i fritiden, forteller Helland

– Den økonomiske risikoen er derfor liten ved å kontakte advokat etter en ulykke med lammelser, avslutter advokat Øystein Helland.