Ny konto

Du kan ha krav på erstatning for kneskade etter en ulykke

Du kan ha krav på erstatning for kneskade etter en ulykke på jobb eller i trafikken. Det forteller erstatningsadvokat Øystein Helland.

ERSTATNING: Du kan ha krav på erstatning for seneskade. Foto: Stockphoto.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
02.06.2021
Kategori
Erstatning Trafikkskader Yrkesskader
Emner
Erstatning Kneskade Trafikkskade Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

– En kneskade kan være en alvorlig personskade og føre til tapt arbeidsevne. Det kan i så fall dreie seg om flere millioner kroner i erstatning for en skade i kneet, sier advokat Øystein Helland til dinerstatning.no.

Helland er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatningsrett.

En kneskade kan være skader på ben, brusk, menisk, leddhinne, leddbånd, korsbånd, slimposer, sener og muskler eller kombinasjoner av disse skadetypene.

– En kneskade kan føre til langt sykefravær fra jobb, eller i verste fall føre til at du ikke lenger kan fortsette i arbeid, sier Helland.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

EKSPERT: Øystein Helland er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatningsrett. Foto: Advhi.no

Mer enn halvparten av alle kneskader i Norge er idrettsskader, og dersom du ikke er profesjonell idrettsutøver vil det i de fleste tilfeller kun være under ulykkesforsikringer du kan ha krav på erstatning.

Her er erstatningstypene du kan ha krav på

Hvis du blir skadet i kneet i en arbeidsulykke, trafikkulykke, båtulykke, fritidsulykke eller som følge av feilbehandling i helsevesenet, kan du ha krav på følgende typer erstatning:

  • Ménerstatning
  • Påførte og fremtidige merutgifter
  • Påført og fremtidig inntektstap
  • Oppreisningserstatning
  • Påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet
  • Erstatning for skatteulempe

Det er i de fleste erstatningssaker med kneskade nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvor mye du kan ha krav på i erstatning etter en ulykke kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne og hvilke utgifter du har hatt som følge av skaden. Din alder har også betydning for erstatningsbeløpet.

Er kneskade godkjent som yrkesskade i NAV?

– Ja. En kneskade kan godkjennes som yrkesskade hos NAV hvis skaden skjedde i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.

– Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade». Du kan også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og medisinsk utstyr, sier Helland.

Forsikringsselskapet betaler for dine advokatutgifter

Helland anbefaler å ta kontakt med en advokat som er ekspert på erstatningsrett hvis du blir skadet i en ulykke på jobb eller i trafikken.

– Erstatningssaker med kneskade kan være kompliserte både medisinsk og juridisk. Du bør derfor engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett, slik at du får erstatningen du har krav på etter en ulykke.

– Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, sier han.

Mange skadelidte er bekymret for at advokatregningene kan bli høye i en erstatningssak fordi de er i en sårbar økonomisk situasjon.

Men Helland forteller at det er vanlig at forsikringsselskapet betaler advokatregningen i såkalte ansvarssaker.

– Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer.

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Ta kontakt for gratis samtale her.