Ny konto

Du kan ha krav på erstatning for fallulykke hvis skaden skjedde på jobb eller i fritiden

En fallulykke på jobb kan gi deg krav på erstatning. Det forteller erstatningsadvokat Øystein Helland.

SKADE: Du kan ha krav på erstatning etter en fallulykke. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
30.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner

En fallulykke er blant de vanligste yrkesskadene, og skjer som oftest i industrien, skipsfart, fiskeri, landbruk, olje- og offshore samt i bygg- og anleggsbransjen. I tillegg er det mange som skader seg i fallulykker i fritiden.

– En fallulykke kan være en alvorlig personskade som fører til tapt arbeidsevne. En skade etter en fallulykke på jobb kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner i erstatning, sier Øystein Helland.

Han er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer på erstatning etter ulykker på jobb, i trafikken, i fritiden og i andre sammenhenger.

– De vanligste fallulykkene skjer fra stige, stillas, tak eller andre høyder på jobb eller i fritiden, forteller han.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Kan ha krav på erstatning i en rekke sammenhenger

Helland forteller at du kan ha krav på erstatning etter en fallulykke i en rekke sammenhenger:

 • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
 • Hvis skaden skjedde i trafikken, f.eks. fall fra lastebil, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
 • Hvis skaden skjedde på fritiden kan du ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
 • Hvis skaden skjedde i en båt, kan du ha krav på erstatning under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
 • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Lov om yrkesskadeforsikring , lov om skadeserstatning og lov om bilansvar er de viktigste lovene som regulerer personskader etter fallulykke, sier Helland.

Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Du kan ha krav på følgende typer erstatning etter en fallulykke:

 • Ménerstatning
 • Påførte og fremtidige merutgifter
 • Påført inntektstap
 • Fremtidig inntektstap
 • Oppreisningserstatning
 • Påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet
 • Erstatning for skatteulempe

– Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer, og du kan ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør, påpeker erstatningsadvokaten.

Hvor mye kan man få utbetalt i erstatning?

– Erstatningens størrelse kommer an på hvor alvorlig skaden er, og hvilke konsekvenser den får for din arbeidsevne. Størrelsen på utgiftene du er blitt påført har også relevans. I tillegg har din alder også betydning for erstatningsbeløpet hvis du har tapt arbeidsevne.

– Erstatningen må vurderes nærmere av en advokat, men kan utgjøre flere millioner kroner, sier han.

Kan godkjennes av NAV som yrkesskade

En fallulykke kan godkjennes som yrkesskade hos NAV dersom ulykken skjer på jobb for arbeidsgiver i arbeidstiden. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade», vil du få fordeler i NAV-systemet.

– Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade». Du kan i tillegg få dekket utgifter til legemidler og medisinsk utstyr, sier Helland.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Å fremme krav om erstatning for personskade etter en fallulykke er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Derfor anbefaler Helland å ta kontakt med en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

– Det vil være nødvendig med advokatbistand for å avklare forsikringsselskapenes ansvar. Du bør derfor ikke ta opp kampen om erstatning uten å engasjere advokat.

– Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, sier han.

Som regel betaler forsikringsselskapet for dine advokatutgifter i en erstatningssak.

– Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer, avslutter Øystein Helland.