Ny konto

Du kan ha krav på erstatning for depresjon etter en ulykke på jobb eller i trafikken

Hvis du blir deprimert etter en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden kan du ha krav på erstatning.

PSYKISK SKADE: Du kan ha krav på erstatning for depresjon. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
18.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner

Ikke alle vet at psykiske skader har samme erstatningsrettslige vern som fysiske skader.

– Du kan derfor ha krav på erstatning for depresjon etter en yrkesskade, trafikkskade eller fritidsskade, sier Øystein Helland.

Han er advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen. Helland har 30 års erfaring med erstatningssaker, og forteller at depresjon ikke er uvanlig etter ulykker.

Depresjon er en av de vanligste årsakene til sykmelding og uførhet.

En depresjon kan oppstå etter en rekke forskjellige arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri, skog- og landbruksindustrien og i fiskeri, men også etter trafikkulykker, båtulykker, flyulykker, pasientskader og fritidsulykker.

– Psykisk skade etter en ulykke blir ofte oversett i helsevesenet. I tillegg til depresjon er det ikke uvanlig at personer som utsettes for ulykker også påføres posttraumatisk stresslidelse, også kalt PTSD. Hodeskader etter en ulykke kan også gi selvstendige psykiske skadefølger, forteller Helland.

Har krav på en rekke typer erstatning

Du kan ha krav på erstatning for depresjon i en rekke sammenhenger:

  • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
  • Hvis skaden skjedde i fritiden, kan du ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis skaden skjedde i en båtulykke, kan du kreve erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
  • Hvis skaden skjedde i en flyulykke er du omfattet av en obligatorisk ulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

Det er Lov om yrkesskadeforsikringLov om skadeserstatning og Lov om bilansvar som er de viktigste lovene som regulerer erstatning for stikkskader.

Les mer: Lov om yrkesskadeforsikring
Les mer: Lov om skadeserstatning
Les mer: Lov om bilansvar

– Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad, forteller Helland.

Som skadet kan du ha krav på blant annet ménerstatning, erstatning for påførte og fremtidige merutgifter, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet, erstatning for skatteulempe samt oppreisningserstatning.

– Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer dersom depresjonen er varig, og under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør, sier han.

Kan få depresjon godkjent som yrkesskade av NAV

Hvis depresjonen skyldes en ulykke under arbeid for arbeidsgiver på arbeidsstedet, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet.

– Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade», sier Helland.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Anbefaler å ta kontakt med advokat

Erstatning for depresjon er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk. Helland anbefaler derfor ikke å ta opp kampen om erstatning på egen hånd uten å engasjere en advokat som er ekspert på erstatningsrett.

– Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret alene, sier han.

Hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken er det normalt at forsikringsselskapet dekker dine utgifter til advokat i erstatningssaken.

– Det er derfor begrenset økonomisk risiko forbundet med å kontakte advokat i erstatningssaker. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer, sier erstatningsadvokat Øystein Helland.