Ny konto

Du kan ha krav på erstatning for CRPS som skyldes en ulykke på jobb, i trafikken eller feilbehandling

Du kan ha krav på erstatning hvis du er påført CRPS blant annet som følge av en arbeidsulykke, trafikkulykke eller feilbehandling.

ERSTATNING: Du kan ha krav på erstatning for vibrasjonsskade. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
17.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner

Komplekst regionalt smertesyndrom, ofte forkortet til CRPS, er en kronisk smertetilstand som kjennetegnes ved nevropatiske smerter etter en skade eller et traume. Tilstanden kan være svært smertefullt.

CRPS oppstår som regel i et avgrenset område, slik som en hånd eller arm, i fot eller legg, men det kan også oppstå i andre kroppsdeler.

– Hvis du utvikler CRPS etter en skade kan du ha krav på erstatning. I enkelte tilfeller kan det dreie seg om flere millioner kroner, sier Øystein Helland.

Han er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer på erstatningsrett.

– Enkelte utvikler CRPS selv etter små skader. Mange av disse opplever frustrasjon fordi smertene er store sammenlignet med hvor alvorlig skaden fremsto i utgangspunktet, sier advokaten.

Eksempler på skader som kan føre til CRPS er multitraume, bruddskade, muskelskade, seneskade, benskade og armskade etter yrkesskade, trafikkulykke, fritidsulykke og pasientskade.

– CRPS blir diagnostisert av lege på smerteklinikk eller sykehus. Det er viktig at du som skadelidt på forhånd har dokumentert mest mulig om ulykken som førte til skaden/traumet, slik at legen har gode forutsetninger for å stille riktig diagnose, forteller Helland.

– Dokumentasjon er også viktig for å kunne sannsynliggjøre for forsikringsselskapet og eventuelt NAV at du har krav på erstatning for CRPS-skaden du er påført, fortsetter han.

Har krav på erstatning i en rekke sammenhenger

Helland forteller at du kan ha krav på erstatning for CRPS i en rekke sammenhenger:

  • Hvis skaden skjedde i arbeid, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning under den ansvarlige motorvogns ansvarsforsikring.
  • Hvis skaden skjedde som følge av feilbehandling i helsevesenet, har du trolig krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde i fritiden har du krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.

– Det er i de fleste erstatningssaker etter CRPS nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad, sier Helland.

CRPS kan gi krav på en rekke typer erstatning, slik som ménerstatning, erstatning for påførte og fremtidige merutgifter, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet, erstatning for skatteulempe samt oppreisningserstatning.

– Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av din medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for. Dersom skaden fører til at du helt eller delvis faller ut av arbeid, kan du også ha krav på utbetaling under uføreforsikringer, forteller Helland.

Kan ha krav på flere millioner i erstatning

Erstatningen avhenger blant annet av skadens alvorlighetsgrad og hvilke konsekvenser CRPS-skaden får for din arbeidsevne.

– Hvis du får redusert din arbeidsevne, kan erstatningen utgjøre flere millioner kroner, forteller Helland.

Les også: Stefan Sareussen fikk CRPS og 4,3 millioner kroner i erstatning for yrkesskade

Les også: Tor Simon Rønningen fikk CRPS og 1,8 millioner kroner i erstatning etter fritidsulykke

Helland forteller at CRPS ofte er kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk.

– Derfor vil det være nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og omfanget av dette ansvaret, sier han.

Må jeg betale for advokaten selv?

– Nei, som regel ikke. Dine utgifter til advokat etter arbeidsulykker og trafikkulykker vil normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet, avslutter advokat Øystein Helland.