Ny konto

Du kan ha krav på erstatning for blodpropp etter en ulykke på jobb eller i fritiden

Du kan ha krav på erstatning hvis du er påført blodpropp etter en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden.

SKADE: Du kan ha krav på erstatning for blodpropp. Foto: iStock

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
24.11.2021
Kategori
Erstatning
Emner

– Blodpropp kan være en alvorlig personskade. I enkelte tilfeller kan blodpropp gi flere millioner kroner i erstatning, sier Øystein Helland.

Han er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer på erstatningsrett.

En blodpropp kan føre til en rekke skader i kroppen, som for eksempel hjerteinfarkt, hjerneslag og blodpropp i lungene, såkalt lungeemboli.

Eksempler på ulykker som kan føre til blodpropp er blant annet yrkesskade, pasientskade, trafikkulykke, fritidsulykke og båtulykke. Ofte oppstår blodpropp som en konsekvens av andre skader påført ved ulykken.

Du kan ha krav på erstatning for blodpropp i en rekke sammenhenger:

 • Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke eller skadelig påvirkning, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade eller yrkessykdom.
 • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning for trafikkskade under den ansvarlige motorvogns ansvarsforsikring.
 • Hvis skaden skjedde som følge av feilbehandling i helsevesenet, har du trolig krav på erstatning for pasientskade fra Norsk Pasientskadeerstatning.
 • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
 • Hvis skaden skjedde i fritiden kan du ha krav på erstatning for fritidsskade under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.

Som skadet kan du ha krav på følgende typer erstatning:

 • Ménerstatning
 • Påførte og fremtidige merutgifter
 • Påført inntektstap
 • Fremtidig inntektstap
 • Påført- og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet (ikke ved yrkesskader)
 • Erstatning for skatteulempe
 • Oppreisningserstatning

– Dersom du har krav knyttet til ulykkesforsikringer vil erstatningsbeløpet være avhengig av den medisinske invaliditetsgrad, forsikringsvilkårene og det beløp det er tegnet forsikring for, sier Helland.

Dersom du blir helt eller delvis arbeidsufør som følge av ulykken kan du ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom du er omfattet av slike forsikringer.

Blodpropp godkjent som yrkesskade hos NAV

Hvis blodproppen skjedde i arbeid for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjenning av skaden som yrkesskade.

– Hvis du får et vedtak fra NAV på at du har en «godkjent yrkesskade» vil du automatisk få fordeler i NAV-systemet. Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade», sier advokaten.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Størrelsen på erstatningsbeløpet kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden etter arbeidsulykke og trafikkulykke.

– Din skade kan gi krav på flere millioner kroner i erstatning, men dette må vurderes nærmere av en advokat, forteller Helland.

Anbefaler skadelidte å ta kontakt med advokat

Han anbefaler ingen å ta opp kampen om erstatning på egen hånd uten bistand av advokat.

– Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, sier Helland – som forteller at forsikringsselskapet skal dekke dine utgifter til advokat hvis skaden skjer på jobb eller i trafikken.

Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer. Det er derfor begrenset økonomisk risiko og potensielt stor økonomisk oppside for skadelidte i saker om blodpropp dersom du har bistand av advokat med god kompetanse på erstatningsrett, avslutter Helland.