Ny konto

Du kan ha krav på erstatning for armskade etter en ulykke

Du kan ha krav på erstatning for armskade etter en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden. Her er alt du trenger å vite om erstatning for armskade.

SKADE: Armskader er blant de vanligste personskadene. En armskade kan blant annet føre til smerter, redusert bevegelighet og redusert følelse i armen. Foto: iStockphoto.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
15.09.2021
Kategori
Erstatning Trafikkskader Yrkesskader
Emner
Armskade Øystein Helland Trafikkskade Yrkesskadeerstatning

– En skade i armen kan i enkelte tilfeller gi flere millioner kroner i erstatning, sier Øystein Helland til dinerstatning.no.

Øystein Helland er advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landet ledende advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatning etter ulykker.

Armskader er blant de vanligste personskadene som advokatfirmaet jobber med. En armskade kan blant annet føre til smerter, redusert bevegelighet og redusert følelse i armen.

– En armskade kan føre til at den som blir skadet ikke klarer å fortsette i arbeidet sitt. En armskade kan være en alvorlig personskade, som gir grunnlag for erstatning, sier Helland.

Armskader skjer ofte i ulykker på jobb

En armskade oppstår ofte i forbindelse med fallulykker eller klemskader i arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri eller skog- og landbruksindustrien.

– Men skader i armen kan også skje i trafikkulykke, båtulykke, flyulykke eller i en fritidsulykke, legger Helland til.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

EKSPERT: Øystein Helland er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatningsrett. Foto: Advhi.no

Her er de vanligste armskadene

Eksempler på armskader er lammelser, bruddskade, nerveskade, CRPS, støtskade, etseskade, brannskade, seneskade og tap av lemmer.

Du kan blant annet ha krav på erstatning i følgende sammenhenger:

  • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
  • Hvis skaden skjedde på fritiden har du krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis skaden skjedde i en båtulykke, kan du kreve erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
  • Hvis skaden skjedde i en flyulykke er du omfattet av en obligatorisk ulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

– Det er i de fleste erstatningssaker med armskade nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad, sier Helland.

Kan ha krav på en rekke typer erstatning

Du kan ha krav på ménerstatning, påførte og fremtidige merutgifter, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, oppreisningserstatning, påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet samt erstatning for skatteulempe.

– Du kan også ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer dersom skaden gir deg en varig medisinsk invaliditet, og under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør, sier han.

Hvor mye du kan ha krav på i erstatning etter en armskade kommer an på hvor gammel du er, hvilke konsekvenser skaden får for din evne til å jobbe samt omfanget av utgiftene du er påført på grunn av skaden.

– Hvis skaden skjedde i en ulykke på jobb eller i trafikken, kan erstatningen utgjøre flere millioner kroner, forteller Helland.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Anbefaler å ta kontakt med erstatningsadvokat

Erstatningsoppgjør etter armskade er en komplisert prosess både medisinsk og juridisk.

– Du bør derfor engasjere en advokat som er ekspert på erstatning for armskader. Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, sier erstatningsadvokaten.

Det er vanligvis liten økonomisk risiko forbundet med å kontakte advokat i erstatningssaker fordi forsikringsselskapet normalt betaler for dine advokatutgifter hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken.

– Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer, avslutter advokat Øystein Helland.