Ny konto

Du kan ha krav på erstatning for ankelskade etter en ulykke

Du kan ha krav på erstatning hvis du skader ankelen i en ulykke på jobb, i trafikken, eller i andre sammenhenger. Det forteller erstatningsadvokat Øystein Helland.

ERSTATNING: Du kan ha krav på erstatning hvis du skader ankelen i en ulykke på jobb, i trafikken, eller i andre sammenhenger. Foto: iStockphoto.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
16.06.2021
Kategori
Erstatning
Emner
Ankelskade Øystein Helland Trafikkskade Yrkesskade

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

– Du kan ha krav på erstatning hvis du skader ankelen i en ulykke på jobb, i trafikken, eller i andre sammenhenger. Det forteller erstatningsadvokat Øystein Helland.

Han er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatning.

Helland forteller at ankelskader ofte skjer på jobb, i trafikken og i fritiden etter ulykker som klemskader, fallskader, støtskader, bruddskader, etseskader, brannskader, seneskader og multitraume.

– Du kan ha krav på erstatning for en lang rekke ulykker med ankelskader. Spesielt hvis skaden skjer på jobb eller i trafikken er sjansene større for å få erstatning, sier Helland.

EKSPERT: Øystein Helland er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatningsrett. Foto: Advhi.no

Avhengig av i hvilken sammenheng du får en ankelskade kan du ha krav på erstatning under følgende ordninger:

  • Krav på erstatning for yrkesskade hvis skaden skjedde på jobb
  • Krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg hvis du blir skadet i trafikken
  • Krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer hvis skaden skjedde på fritiden
  • Krav på erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier hvis skaden skjedde i en båtulykke
  • Krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning dersom skaden skjer under medisinsk behandling.

Kan ha krav på en rekke typer erstatning

Du kan blant annet ha krav på ménerstatning, påførte og fremtidige merutgifter, påført og fremtidig inntektstap, oppreisningserstatning, påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet og erstatning for skatteulempe.


Les mer: Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova)
Les mer: Lov om yrkesskadeforsikring
Les mer: Lov om skadeserstatning

– Etter en ulykke på jobb er det viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig, samt å melde fra til NAV. I alvorlige tilfeller bør skaden også rapporteres til Arbeidstilsynet og Politiet, forteller Helland.

Han forteller videre at hvis en ankelskade får konsekvenser for din evne til å jobbe, så kan erstatning for en ankelskade i spesielle tilfeller utgjøre flere millioner kroner.

– Hvis skaden skjedde på jobb for arbeidsgiver på arbeidsstedet, og er et resultat av en ulykke, så kan du søke NAV om godkjennelse av skaden som yrkesskade. Da kan du slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut, samt få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr, sier Helland.

Anbefaler skadelidte å ta kontakt med advokat

Han anbefaler ingen å ta opp kampen om erstatning på egen hånd uten advokat.

– Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, sier Helland – som forteller at forsikringsselskapet skal dekke dine utgifter til advokat hvis skaden skjer på jobb eller i trafikken.

– Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer, avslutter Helland.