Ny konto

Du kan ha krav på erstatning etter skade i tåen

En skade i tåen kan i noen tilfeller være en alvorlig personskade. Du kan ha krav på erstatning hvis skaden skjedde i en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden.

SKADE: Du kan ha krav på erstatning for tåskade. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
19.10.2021
Kategori
Erstatning
Emner

– Du kan ha krav på erstatning for en skade i tåen. En skade i en eller flere tær kan i enkelte tilfeller gi grunnlag for høy erstatning, sier Øystein Helland til dinerstatning.no.

Øystein Helland er advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatningsrett.

En skade i tåen skjer som oftest i en arbeidsulykke, trafikkulykke eller fritidsulykke, men også under idrettslig aktivitet.

Eksempler på en ulykker som kan føre til skade i tærne er klemulykke, fallulykke, støtskade, bruddskade, etseskade, brannskade, seneskade og multitraume.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

Du kan ha krav på erstatning i en rekke sammenhenger

Du kan ha krav på erstatning for skade i tåen etter ulykker i en rekke sammenhenger:

  • Hvis skaden skjedde på jobb, har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning fra forsikringsselskapet til kjøretøyet som skadet deg.
  • Hvis skaden skjedde på fritiden har du krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Hvis skaden skjedde i en båtulykke, kan du kreve erstatning under båtens ansvarsforsikring, under båtførerens eller båteierens ansvarsforsikring, eller direkte fra båtfører eller båteier.
  • Hvis skaden skjedde i en flyulykke er du omfattet av en obligatorisk ulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde under medisinsk behandling, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

– Det er i de fleste erstatningssaker nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad, sier Helland.

Du kan ha krav på flere typer erstatning

Du kan ha krav på erstatning for blant annet påførte og fremtidige merutgifter, påført og fremtidig inntektstap, påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet samt erstatning for skatteulempe hvis du blir skadet i en ulykke.

Du kan også ha krav på oppreisningserstatning dersom skadevolder har opptrådt kvalifisert uaktsomt.

– I tillegg kan du ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer dersom skaden gir deg en varig medisinsk invaliditet, og under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør, sier Helland.

Hva må jeg gjøre hvis jeg blir påført en tåskade på jobb?

– I en ulykke på jobb er det viktig å melde fra til aktuelle forsikringsselskaper så snart som mulig. I tillegg bør du melde fra til NAV. I alvorlige tilfeller skal skaden også rapporteres til Arbeidstilsynet og til Politiet, sier Helland.

Hvor mye du kan få i erstatning etter en skade i en eller flere tær kommer an på hvor alvorlig skaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din evne til å jobbe samt hvilke utgifter du er påført som følge av personskaden.

– Denne vurderingen bør gjøres av en erstatningsadvokat, men erstatning kan i enkelte tilfeller utgjøre flere millioner kroner, sier Helland.

Anbefaler å ta kontakt med advokat

Han anbefaler å ta kontakt med advokat i erstatningssaker med skade i tåen.

– Du bør ikke ta opp kampen om erstatning på egen hånd uten en advokat som er ekspert på erstatningsrett. Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, forteller erstatningsadvokaten.

Les mer: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les mer: 
Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade

Helland forteller at det er forsikringsselskapet som normalt dekker dine utgifter til advokat hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer8