Ny konto

Du kan ha krav på erstatning etter en ulykke med ryggskade på jobb eller i trafikken

Du kan ha krav på erstatning for ryggskade hvis du blir skadet i en ulykke. En ryggskade kan være en alvorlig personskade som kan føre til tapt arbeidsevne. Det kan dreie seg om flere millioner kroner i erstatning.

RYGGMARGSSKADE: Du kan ha krav på erstatning for ryggmargsskade hvis du blir skadet i en ulykke. Foto: iStockphoto.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
19.10.2021
Kategori
Erstatning
Emner

– Du kan ha krav på erstatning for ryggskade hvis du blir skadet i en ulykke på jobb, i trafikken eller i fritiden. En ryggskade kan i enkelte tilfeller gi flere millioner kroner i erstatning, sier advokat Øystein Helland til dinerstatning.no.

Han er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største og ledende advokatfirmaer med spisskompetanse på personskadeerstatningsrett.

Advokatfirmaet har jobbet med erstatningssaker i over 30 år, og hjelper klienter over hele landet med erstatningsoppgjør etter ulykker.

Helland forteller at de vanligste alvorlige ryggskadene er ryggmargsskade, lammelser, bruddskade, prolaps, skjelettskade, muskelskade og nerveskade.

– En ryggskade kan sette deg helt ute av spill, og gjøre det vanskelig å utføre dagligdagse gjøremål som å jobbe, trene, lage mat eller dusje. Derfor kan ryggskader være alvorlige personskader som kan gi krav på høy erstatning, sier Helland.

Les også: Politimannen Ole brakk ryggen på motorsykkel

Har krav på erstatning i en rekke sammenhenger

Det er Lov om yrkesskadeforsikring, Lov om skadeserstatning og Lov om bilansvar som er de viktigste lovene i erstatningssaker etter ryggskader påført i ulykker.

Helland forteller at du kan ha krav på erstatning i mange sammenhenger:

  • Hvis skaden skjedde i arbeid, for arbeidsgiver på arbeidsstedet, i arbeidstiden – og er et resultat av en ulykke – har du trolig krav på erstatning for yrkesskade.
  • Hvis skaden skjedde i trafikken, har du trolig krav på erstatning under den ansvarlige motorvogns ansvarsforsikring.
  • Hvis skaden skjedde som følge av feilbehandling i helsevesenet, har du trolig krav på erstatning for pasientskade fra Norsk Pasientskadeerstatnin
  • Hvis skaden skjedde på grunn av vold, kan du ha krav på erstatning fra gjerningspersonen, dennes ansvarsforsikring eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.
  • Hvis skaden skjedde i fritiden kan du ha krav på erstatning under ulykkesforsikringer eller reiseulykkesforsikringer dersom du hadde slike forsikringer.
  • Det er i de fleste erstatningssaker med ryggskade nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring som tar stilling til om det medisinsk sett er årsakssammenheng mellom ulykken og ryggskaden samt for å fastsette den medisinske invaliditetsgraden, forteller Helland.

Hvilke typer erstatning har man krav på?

– Du kan ha krav på ménerstatning, påførte og fremtidige merutgifter, påført inntektstap, fremtidig inntektstap, påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet, erstatning for skatteulempe samt oppreisningserstatning, sier Helland.

– Var du omfattet av ulykkesforsikringer da du ble skadet, kan du også ha krav på utbetaling under ulykkes- og/eller reiseulykkesforsikringer. Størrelsen på erstatningsutbetalingen under slike forsikringer avhenger av forsikringssummen og den skaderelaterte medisinske invaliditetsgraden.

– Du kan også ha krav på erstatning under uføreforsikringer dersom skaden gjøre deg helt eller delvis arbeidsufør, fortsetter han.

Trenger man advokat?

– Jeg anbefaler alle skadelidte å kontakte advokat fordi erstatningsoppgjøret etter ryggskader er kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er også vanskelig å ta opp kampen mot forsikringsselskapet samtidig som man er alvorlig skadet.

Du bør derfor ikke forsøke å ta opp kampen om erstatning på egen hånd uten advokatbistand. Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, sier han.

Må man betale for advokaten selv?

– Nei, som regel ikke. Dine utgifter til advokat etter arbeidsulykker og trafikkulykker vil normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer, også hvis ulykken skjedde i fritiden, forteller Helland

– Derfor er den økonomiske risikoen for skadelidte ofte liten ved å la seg bistå av advokat etter en ulykke med ryggskade, avslutter advokat Øystein Helland.