Ny konto

Bekkenskade på jobb eller i trafikken kan gi deg erstatning

Bekkenskade kan være en alvorlig skade som kan føre til tapt arbeidsevne. Hvis du blir skadet på jobb eller i trafikken kan du ha krav på erstatning for bekkenskade. Dette må du vite.

Hvis du blir skadet på jobb eller i trafikken kan du ha krav på erstatning for bekkenskade. Foto: istockphoto.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
01.06.2021
Kategori
Erstatning Trafikkskader Yrkesskader
Emner
Bekkenskade Personskade Trafikkskade Yrkesskadeerstatning

Erstatningstesten

Du kan ha krav på erstatning!

Ta testen her

– Bekkenskade kan være en alvorlig personskade. Erstatning for bekkenskade kan i noen tilfeller gi erstatning på flere millioner kroner, sier advokat Øystein Helland til dinerstatning.no.

Helland er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatningsrett.

Erstatningsadvokaten forteller at slagskader, støtskader eller klemskader kan føre til skader på bekkenet.

– En bekkenskade kan oppstå i mange slags ulykkeshendelser, og skjer oftest i trafikkulykker og under arbeid i bygg- og anleggsbransjen, offshorebransjen, tradisjonell industri eller skog- og landbruksindustrien, forteller Helland.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Alle skader som skjer på jobb må meldes inn til NAV og Arbeidstilsynet. I grovere tilfeller bør arbeidsulykken også rapporteres til Politiet.

– Det er også viktig å gi forsikringsselskapet hvor din arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring melding om ulykken så fort som mulig etter hendelsen, sier advokaten.

Les mer: Liste over yrkesskader som kan gi deg krav på erstatning

EKSPERT: Øystein Helland er daglig leder og partner i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, som er et av landets største advokatfirmaer med spisskompetanse på erstatningsrett. Foto: Advhi.no

Kan ha krav på er en rekke ulike erstatninger

Du kan blant annet ha krav på følgende typer erstatning etter en bekkenskade:

  • Menerstatning
  • Påførte og fremtidige merutgifter
  • Påført inntektstap
  • Fremtidig inntektstap
  • Oppreisningserstatning
  • Påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet
  • Erstatning for skatteulempe

Det er i de fleste erstatningssaker etter en bekkenskade nødvendig å innhente en medisinsk spesialisterklæring for å avgjøre skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i erstatning?

– For yrkesskader, trafikkulykker og andre såkalte ansvarssaker kommer erstatningsbeløpet an på hvor alvorlig personskaden er, hvilke konsekvenser den har fått for din arbeidsevne samt hvilke utgifter du er påført som følge av bekkenskaden.

– Dette må vurderes nærmere av en advokat, men erstatningen kan utgjøre flere millioner kroner, sier Helland.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Er bekkenskade godkjent som yrkesskade i NAV?

Hvis bekkenskaden skjedde i en ulykke på jobb, så kan du søke NAV om å få godkjent skaden som yrkesskade. Hvis denne blir godkjent vil du få fordeler i NAV-systemet.

– Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut, eller få dekket dine utgifter til tannlege, legemidler og medisinsk utstyr. Godkjent yrkesskade i NAV kan også gi bedre gunstigere beregningsregler for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, forteller Helland.

Skader på bekkenet er ofte alvorlige personskadesaker. Det er komplekse saker både juridisk og medisinsk. Derfor anbefaler Helland å kontakte advokat etter en ulykke med bekkenskade.

– Du bør derfor ikke forsøke å ta opp kampen om erstatning på egen hånd uten advokat. Vi ser ofte at klienter som oppsøker advokat oppnår høyere erstatning enn de som forsøker å håndtere erstatningsoppgjøret på egen hånd, sier han. .

– Det er også vanlig at forsikringsselskapet betaler dine advokatutgifter i erstatningsoppgjøret hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken. Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom diverse rettshjelpsforsikringer, også hvis ulykken skjedde i fritiden.

– Derfor er den økonomiske risikoen for skadelidte ved å la seg bistå av advokat liten i saker om erstatning etter bekkenskade, avslutter advokat Øystein Helland.

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.