Ny konto

Slik vinner du frem i en nabokonflikt

Du har rett til å klage hvis naboen tar seg til rette. Du kan til og med få forsikringsselskapet til å dekke mye av advokatregningen i en nabokonflikt.

EKSPERT: Advokat Line R. Petersen er ekspert på nabokonflikter om utstikt.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
06.01.2021
Kategori
Eiendom
Emner
Line R. Petersen Nabokonflikt

Alle har hørt historier om naboen som bygger gjerde, kapper trær eller bygger på eiendommen slik at det får konsekvenser for andre.

Men det er faktisk ikke slik at naboen kan gjøre som han vil hvis det får negative konsekvenser for deg. Naboforhold reguleres nemlig av naboloven, gjerdeloven og plan- og bygningsloven, som gir deg som nabo viktige rettigheter.

– Hvis du blir påført en skade eller en ulempe som er unødvendig eller urimelig vil du normalt ha god grunn til å protestere. Du kan kreve at naboen stopper med aktivitetene, at naboen retter opp forholdet eller kreve erstatning for økonomisk tap, sier Line R. Petersen.

Petersen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på eiendomstvister. Hun bistår naboer som er i konflikt med hverandre om for eksempel hekk, trær, gjerde, tomtegrense, vei, parkering, støy, lukt og utsikt.

Hun anbefaler å ta opp problemet med naboen på en høflig måte. Hvis ikke dette leder frem, så bør du ta kontakt med advokat.

– Nabokonflikter er ofte preget av sterke følelser og dyp uenighet. I tillegg er regelverket komplisert. Det fører til at mange konflikter ikke blir løst før en advokat kommer på banen, forteller Petersen.

Er du i konflikt med naboen? Vi tilbyr alltid gratis samtale med advokat.

Forsikringsselskapet betaler for advokaten din

I en nabokonflikt vil din innboforsikring eller villaforsikring normalt ha en rettshjelpsforsikring, som dekker opptil 100.000 kroner av dine advokatutgifter ved en tvist. Du må dekke egenandelen under forsikringen selv.

– At forsikringsselskapet betaler mye av advokatregningen din i en nabokonflikt er det ikke alle som vet. Det er vanlig at advokaten tar dialogen videre med forsikringsselskapet i slike saker, sier Petersen.

UENIGHET: Krangling om gjerde er en klassisk nabokonflikt som ofte krever bistand fra advokat. Foto: iStockphoto.

Dette kan du kreve hvis naboen tar seg til rette


I en nabokonflikt kan du kreve erstatning eller oppretting av skaden, og få naboen til å betale for det. I praksis betyr det at naboen må reparere eller redusere en skade på eiendommen din, slutte med plagsomme aktiviteter eller gi deg erstatning for et økonomisk tap.

– Du må bevise at det er årsakssammenheng mellom aktivitetene på naboeiendommen, og den skaden eller ulempen dette har medført for deg som nabo. Det er derfor viktig å kunne vise til dokumentasjon på tapet eller ulempen. God dokumentasjon gjør det enklere å vinne frem i en nabokonflikt, sier Petersen.

Et eksempel er hvis naboen har drevet med sprenging som har ført til skader på din eiendom. Dette er enklere å dokumentere økonomisk enn hvis naboen har bygget på eiendommen sin, og redusert din kveldssol eller utsikt.

Er du i konflikt med naboen? Vi tilbyr alltid gratis samtale med advokat.

Anbefaler ingen å ta saken i egne hender

Det kan være både irriterende og provoserende at naboen tar seg til rette uten å bry seg om konsekvensene dette får for deg. Men Petersen anbefaler ingen å forsøke å løse «problemet» i en betent nabokonflikt på egen hånd.

– Det kan koste deg dyrt. Hvis du velger å kutte ned nabotreet som skygger for din utsikt eller kapper uthuset til naboen som du mener står på din tomt, så kan det koste deg høye erstatningsbeløp, saksomkostninger og i verste fall fengsel, sier Petersen.

Les også: 100.000 krangler med naboen
Les også: Huskapper i Asker dømt til 120 dagers fengsel