Ny konto

Dette må du vite om trær i en nabokonflikt

Det er naboloven som regulerer tvister om trær. Du kan få forsikringsselskapet til å dekke mye av advokatregningen. Her er reglene du må kjenne til.

Lumberjack using chainsaw while cutting tree in forest.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
03.02.2021
Kategori
Eiendom
Emner
Nabokonflikt Trær

– Hvis treet eller trærne er ulovlige kan du kreve at naboen gjør noe med det, sier advokat Line R. Petersen.

Line R. Petersen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på nabokonflikter, tvist om håndverkertjenester samt tvister om feil og mangler ved bolig.

Hun forteller at tvister om trær er blant de vanligste nabokonfliktene. Det er naboloven som regulerer tvister om trær.

– Naboloven kan påberopes for å få fjernet eller beskåret trær som står på naboens tomt. For at loven skal komme til anvendelse er det krav om at treet eller trærne er til skade eller særlig ulempe, forteller Petersen.

Les mer: Lov om rettshøve mellom grannar

Eksempler på skade kan være at planter på din eiendom dør på grunn av lite sollys som skyldes naboens trær, mens særlig ulempe kan være at naboens tre stjeler utsikt fra din eiendom, skygger over din uteplass eller står i fare for å falle ned over din eiendom.

Våre advokater er eksperter på naboloven. Ta kontakt for gratis samtale.

EKSPERT: Advokat Line R. Petersen er ekspert på nabokonflikter om trær.

Kan kreve naboens tre fjernet

Hvis naboens tre står nærmere enn 1/3 av treets høyde kan du kreve å få det fjernet eller beskåret.

Dette betyr at du for eksempel kan be naboen om å fjerne eller beskjære et tre som er ni meter høyt hvis det står nærmere enn tre meter. Det er her ikke avstanden til grensen som er avgjørende, men hvor lang avstand det er til hage, tun eller hus.

– Hvis du bor i et boligstrøk vil det likevel i praksis være avstanden til grensen som er avgjørende, fordi din hage begynner på din side av gjerdet, forteller Petersen.

Men loven regulerer også i hvilke tilfeller du ikke kan kreve at treet blir fjernet.

– Hvis treet har en spesiell nytteverdi for eieren så kan du ikke kreve det fjernet, selv om det står nærmere enn 1/3 av treets høyde. Eksempler på dette kan være at treet har affeksjonsverdi, at det er viktig for naturmangfoldet eller at det verner mot innsyn, sier Petersen.

– Dette beror på en skjønnsmessig vurdering som veier fordelene for treets eier opp mot ulempene for naboen. Ofte må denne vurderingen avgjøres i retten, legger hun til.

Kan jeg kappe greiner som stikker inn på min eiendom?

Hovedregelen i naboloven er at tre, greiner og røtter som vokser inn på naboens eiendom kan kappes av dersom de er til skade eller ulempe.

– Dette gjelder kun dersom naboen har fått mulighet til å kutte eller beskjære sitt tre først. Hvis dette ikke gjøres er det viktig at du sender nabovarsel før du kutter eller beskjærer naboens tre, sier eiendomsadvokaten.

Våre advokater er eksperter på naboloven. Ta kontakt for gratis samtale.

Ikke ta sagen i egne hender

Hun anbefaler ingen å kappe ned naboens tre uten tillatelse.

– Nei. Det å kappe ned eller trimme naboens tre uten avtale eller dom er å anse som skadeverk på lik linje med hærverk. Det kan det koste deg høye erstatningsbeløp, saksomkostninger og i verste fall fengsel, påpeker Petersen.

Les også: 100.000 krangler med naboen
Les også: Huskapper i Asker dømt til 120 dagers fengsel

Hun anbefaler heller å ta kontakt med en advokat som er ekspert på eiendomstvister.

– I en nabokonflikt vil din innboforsikring eller villaforsikring normalt ha en rettshjelpsdekning. Dette dekker dine advokatutgifter opptil 100.000 kroner ved en tvist om trær. Egenandelen under forsikringen samt utgifter til advokat ut over dette beløpet er du nødt til å dekke selv, avslutter advokat Line R. Petersen.

Les mer: Alt du trenger å vite om rettshjelpsforsikring

Våre advokater er eksperter på naboloven. Ta kontakt for gratis samtale.