Ny konto

Dette kan du gjøre med naboens hekk

Det er naboloven som regulerer tvist mot naboen. Hvis hekken er ulovlig kan du kreve at naboen retter på den. Du kan til og med få forsikringsselskapet til å dekke mye av advokatregningen i en nabokonflikt.

EKSPERT: Advokat Line R. Petersen er ekspert på nabokonflikter om utstikt.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
26.01.2021
Kategori
Eiendom
Emner
Eiendom Nabokonflikt

Uenighet om hekker er blant de vanligste nabokonfliktene, men hvilke regler som gjelder avhenger av hvor hekken er plassert.

Hvis hekken er plassert et eller annet sted på eiendommen, så er det naboloven som gjelder. Dersom hekken fungerer som et gjerde, så er det grannegjerdeloven som regulerer forholdet.

– Nabolovens utgangspunkt er at en hekk som er lavere enn to meter er lovlig. Grannegjerdeloven slår fast at naboen kan sette opp en hekk for egen regning i tomtegrensen, sier advokat Line R. Petersen til dinerstatning.no.

EKSPERT: Line R. Petersen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og spesialist på eiendomstvister. Foto: advhi.no

Line R. Petersen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og er ekspert på nabokonflikter, tvist om håndverkertjenester samt tvister om feil og mangler ved bolig.

Hekker over to meter kan være ulovlig

Petersen forteller at for hekker som fungerer som gjerde, er utgangspunktet at disse oppføres på delelinjen mellom tomtene, og at den ikke skal stå lenger inn på naboens tomt enn din egen. Hvis hekken er bredere enn én meter, så skal ikke hekken vokse lenger enn en halv meter inn på naboeiendommen.

– Hvis naboens hekk er høyere enn to meter regnes den som ulovlig etter naboloven hvis den forårsaker skade eller ulempe. Hvis naboens hekkgjerde er plantet på din tomt, vokser langt inn på din tomt eller hindrer kveldssolen din, så kan hekken være ulovlig etter grannegjerdeloven.

Hvor høy kan en hekk være?

– Grannegjerdeloven sier ingenting om hvor høy et hekkgjerde kan være, og dette må derfor vurderes konkret i hver enkelt sak, mens naboloven sier at en hekk som ikke er et gjerde i utgangspunktet er lovlig så lenge den er lavere enn to meter, forteller Petersen.

Hekkgjerdet eller hekken bør ikke settes opp eller vedlikeholdes på en måte som er unødvendig eller urimelig til ulempe eller skade for naboen. I så fall kan du kreve retting eller fjerning av hekken eller hekkgjerdet.

– Dette er en skjønnsmessig vurdering som setter hekkeierens fordeler opp mot naboens ulemper, og som noen ganger må avklares i retten, påpeker eiendomsadvokaten.

HØYDE: Hvis naboens hekk er høyere enn to meter regnes den som ulovlig etter naboloven hvis den forårsaker skade eller ulempe, sier advokat Line R. Petersen. Foto: iStockphoto.

Anbefaler å ta kontakt med advokat

Naboloven og grannegjerdeloven er kompliserte lover. Hva som utgjør en unødvendig eller urimelig ulempe eller skade er det ikke alltid lett å finne ut av på egen hånd. Det vil også være utfordrende hvis naboen er vanskelig å kommunisere med.

– Det er ikke alle som vet at diverse boligforsikringer normalt dekker dine advokatutgifter opptil 100.000 kroner ved en tvist om hekk. Det kan derfor være fornuftig å kontakte en advokat som er ekspert på nabokonflikter i stedet for å ta saken i egne hender, sier Line R. Petersen.