Ny konto

Dette kan du gjøre hvis naboen stjeler utsikten din

Du har rett til å protestere hvis naboen stjeler utsikten din. Du kan til og med få forsikringsselskapet til å dekke mye av advokatregningen i en nabokonflikt.

PSYKISK SKADE: Du kan ha krav på erstatning for depresjon. Foto: iStock.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
18.02.2021
Kategori
Eiendom
Emner
Line R. Petersen Nabokonflikt Utsikt

Uenighet om utsikt er blant de vanligste nabokonfliktene.

– Det er naboloven som regulerer tvister om utsikt. For at naboloven skal komme til anvendelse stilles det krav til at naboens aktiviteter er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for deg, sier Line R. Petersen til dinerstatning.no.

Line R. Petersen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og er ekspert på eiendomstvister som nabokonflikter, håndverkertjenester samt feil og mangler ved bolig.

I tvister om utsikt er det formuleringen «urimelig» og «unødvendig» det er verdt å merke seg.

Våre advokater er eksperter på nabokonflikter. Ta kontakt for gratis samtale.

EKSPERT: Advokat Line R. Petersen er ekspert på nabokonflikter om utsikt.

Kan få fjernet eller beskåret trær

Naboloven kan benyttes til å få fjernet eller beskåret trær som står på naboens tomt, og skygger for din utsikt.

Les mer her: Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova)

– Det kan være en urimelig ulempe for deg hvis naboens tre stjeler din utsikt eller skygger over din uteplass, mener Petersen.

Hvis naboens tre står nærmere enn 1/3 av treets høyde kan du kreve å få det fjernet eller beskåret. Dette betyr at du for eksempel kan be naboen om å fjerne eller beskjære et tre som er ni meter høyt hvis det står nærmere enn tre meter.

– Det er her ikke avstanden til grensen som er avgjørende, men hvor lang avstand det er fra treet til hage, tun eller hus. Hvis du bor i et boligstrøk vil det likevel i praksis være avstanden til tomtegrensen som er avgjørende, fordi din hage begynner på din side av gjerdet, påpeker eiendomsadvokaten.

Hekk som er lavere enn to meter er lovlig

Hekk og utsikt er også hyppig diskutert i nabokonflikter. Hvilke regler som gjelder avhenger av hvor hekken er plassert.

– Hvis hekken er plassert et eller annet sted på eiendommen, så er det naboloven som gjelder. Dersom hekken fungerer som et gjerde, så er det grannegjerdeloven som regulerer naboforholdet, forteller Petersen.

– Naboloven sier at en hekk som er lavere enn to meter er lovlig, mens grannegjerdeloven slår fast at naboen kan sette opp en hekk for egen regning, sier hun.

For hekker som fungerer som gjerde, er utgangspunktet at disse oppføres på delelinjen mellom tomtene, og at den ikke står lenger inn på naboens tomt enn din egen. Hvis hekken er bredere enn én meter, så skal ikke hekken til eieren vokse lenger enn en halv meter inn på naboeiendommen.

Våre advokater er eksperter på nabokonflikter. Ta kontakt for gratis samtale.

KONFLIKT: Hvilke regler som gjelder avhenger av hvor hekken er plassert. Foto. iStockphoto.

Kan være ulovlig hvis hekken stjeler utsikten

Hvis naboens hekk er høyere enn to meter regnes den som ulovlig etter naboloven hvis den forårsaker skade eller ulempe. Hvis hekken hindrer kveldssolen din, så kan den være ulovlig etter gjerdeloven.

– Gjerdeloven sier ingenting om hvor høy et hekkgjerde kan være, og dette må derfor vurderes konkret i hver enkelt sak, mens naboloven sier at en hekk som ikke er et gjerde er lovlig så lenge den er lavere enn to meter.

Komplisert med tak og bygg

Naboloven slår fast at det ikke er lov å bygge tak som fører til at takdropp eller snøras faller ned på naboeiendommen og medfører skade eller ulempe.

– Naboloven regulerer også problemstillinger omkring nybygg og påbygg, mens Plan- og bygningsloven gjelder for planlegging av arealbruk og byggevirksomhet.

Dersom naboens handlemåte strider mot reglene i naboloven eller plan- og bygningsloven, kan du ha en rett til å kreve endringer, men nybygg og påbygg er kompliserte eiendomssaker, og krever ofte vurdering av advokat.

Anbefaler ingen å ta saken i egne hender

Petersen anbefaler ingen å ta sagen eller saken i egne hender i en nabokonflikt.

– Nei. Det å kappe ned eller trimme naboens tre, hekk eller nybygg uten avtale eller dom er å anse som skadeverk på lik linje med hærverk. Det kan koste deg høye erstatningsbeløp, saksomkostninger og i verste fall fengsel, sier advokaten.

Les også: 100.000 krangler med naboen
Les også: Huskapper i Asker dømt til 120 dagers fengsel

Bør ta kontakt med advokat

Eiendomsadvokaten mener at dialog er den enkleste måten å forhindre nabokonflikter på, men mange sliter med en nabo det er vanskelig å kommunisere med. I så fall bør du ta kontakt med en advokat som er ekspert på nabokonflikter.

– I en nabokonflikt vil din innboforsikring eller villaforsikring normalt ha en rettshjelpsdekning. Denne dekker dine advokatutgifter opptil 100.000 kroner ved en tvist om utsikt. Egenandel av forsikringen samt utgifter til advokat ut over dette beløpet er du nødt til å dekke selv, sier Petersen.

Våre advokater er eksperter på nabokonflikter. Ta kontakt for gratis samtale.