Ny konto

Dette kan du gjøre hvis naboen lager støy

Det er naboloven som regulerer tvister om støy. Hvis støy fra naboen er unødvendig eller urimelig så har du rett til å protestere. Du kan til og med få forsikringsselskapet til å dekke mye av advokatregningen i en nabokonflikt.

One mature man trying to sleep covering his ears to avoid neighbour noise at home or hotel during the day.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
09.02.2021
Kategori
Eiendom
Emner
Nabokonflikt Støy

Uenighet om støy fra naboen er blant de vanligste nabokonfliktene.

– Det er naboloven som regulerer tvister om støy. Loven stiller krav til at støyen må være urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboen, sier Line R. Petersen.

Line R. Petersen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og er ekspert på eiendomstvister som nabokonflikter, håndverkertjenester samt feil og mangler ved bolig.

I tvister om støy fra naboen er det formuleringen «urimelig» og «unødvendig» det er verdt å merke seg.

– Det er rimelig at naboen pusser opp, men det er urimelig ulempe at han pusser opp og lager støy til over midnatt, sier Petersen

– Det er nødvendig at naboen som er profesjonell musiker øver på gitar, men det er en unødvendig ulempe hvis han øver i hagen i stedet for på loftet, fortsetter hun.

Våre advokater er eksperter på naboloven. Ta kontakt for gratis samtale.

EKSPERT: Advokat Line R. Petersen er ekspert på naboloven.

Tålegrensen kommer an på hvor du bor

Hvor mye støy du bør tåle kommer i mange tilfeller an på hvor du bor. Hvis du bor i et villastrøk vil det for eksempel være andre typer støy enn i en blokkleilighet. I et villastrøk vil lyden av kant- og gressklippere være normalt, mens i byen vil støy fra naboleilighetene være en del av bybildet.

– Jo mer uvanlig problemet er, desto enklere er det å nå frem. Det er høyere terskel for å klage hvis du har valgt å bosette deg ved siden av en nattklubb enn hvis naboen i villastrøket ditt har diskotek for sine venner hver helg, sier Petersen.

Nabostøy beror derfor på en skjønnsmessig vurdering som i enkelte tilfeller må avgjøres i retten.

Flere lover regulerer støy

Det er normalt at borettslag og sameier har egne regler for støy som beboerne må forholde seg til. Her er det normalt borettslagsloven, sameieloven og eierseksjonsloven som gjelder.

– Borettslagets ordensregler er ofte mer konkrete enn naboloven, og gjør det enklere å klage på naboen hvis han eller hun bryter reglene, sier Petersen.

En annen lov som regulerer støy er Lov om helligdager og helligdagsfred.

– Den slår fast at «på helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.», sier hun.

Denne loven gjelder ikke bare naboer, men også for bygg- og anleggsarbeid.

Våre advokater er eksperter på naboloven. Ta kontakt for gratis samtale.

Anbefaler å varsle naboen om støy

Petersen mener du bør varsle naboen hvis du på forhånd vet det vil skje aktiviteter som skaper støy.

– Et nabovarsel er positivt fordi det viser at du tar hensyn til naboen ved å informere om hva som vil skje. De fleste naboer tolererer nabostøy så lenge de vet om støyen på forhånd, sier hun.

Du er også pålagt etter naboloven å varsle om at du skal sette i gang med for eksempel graving, bygging eller industrivirksomhet som kan føre til skade eller ulempe for naboen

– Det er viktig å vite at du ikke kan bråke så mye du vil bare fordi du sender nabovarsel. Du er fortsatt nødt til å forholde deg til lover og regler, sier eiendomsadvokaten.

Hun mener at høflig kommunikasjon med naboen er den enkleste måten å forhindre nabokonflikter på.

– Dersom dette ikke leder frem er det viktig at videre dialog foregår skriftlig. Her bør det gå tydelig frem at du klager på nabostøy. Dersom heller ikke dette fører til en løsning bør du ta kontakt med en advokat som er ekspert på nabokonflikter, sier hun.

Kan kreve retting av støy i en nabokonflikt

Naboloven gir deg rett til å kreve retting av støy fra naboen.

– Hvis støy fra naboen er over tålegrensen kan du kreve at det for eksempel settes opp støyskjerm eller at støyen begrenses til visse perioder av døgnet, sier Petersen.

Hun legger til at dette beror på en skjønnsmessig vurdering som veier fordelene for den som skaper støy opp mot ulempene for naboen.

Det er også mulig å kreve erstatning fra naboen hvis støyen er ulovlig, men dette forutsetter at du har lidt et økonomisk tap.

– Noen ganger må disse vurderingene avgjøres i retten, sier Petersen.

Bør ta kontakt med advokat i tvister om støy

Mange sliter med en nabo som det er vanskelig å kommunisere med. I så fall bør du ta kontakt med en advokat som er ekspert på nabokonflikter.

– I en nabokonflikt vil din innboforsikring eller villaforsikring normalt ha en rettshjelpsdekning. Denne dekker dine advokatutgifter opptil 100.000 kroner ved en tvist om støy. Egenandel av forsikringen samt utgifter til advokat ut over dette beløpet er du nødt til å dekke selv, sier Petersen.

Les mer: Alt du trenger å vite om rettshjelpsforsikring

Våre advokater er eksperter på naboloven. Ta kontakt for gratis samtale.