Ny konto

Dette kan du gjøre hvis naboen lager lukt

Det er naboloven som regulerer tvister om lukt. Hvis lukt fra naboen er unødvendig eller urimelig så har du rett til å protestere. Du kan til og med få forsikringsselskapet til å dekke mye av advokatregningen i en nabokonflikt.

Handsome hispanic man wearing casual sweater at home smelling something stinky and disgusting, intolerable smell, holding breath with fingers on nose. Bad smells concept.

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
09.02.2021
Kategori
Eiendom
Emner
Lukt Nabokonflikt

Uenighet om lukt fra naboen er blant de vanligste nabokonfliktene.

– For at naboloven skal komme til anvendelse stilles det krav til at lukten er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboen. I tvister om lukt fra naboen er det formuleringen «urimelig» og «unødvendig» det er verdt å merke seg, sier Line R. Petersen.

Line R. Petersen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og er ekspert på eiendomstvister somnabokonflikterhåndverkertjenester  samt feil og mangler ved bolig.

Hva er urimelig eller unødvendig lukt?

– Det er rimelig at naboen har en kompostbinge utendørs, men det er urimelig hvis den lukter så sterkt at det er plagsomt.

– Generelt kan man si at lukten er unødvendig hvis naboen kan velge å skjerme deg, for eksempel ved å lukke vinduer eller gjennomføre aktivitetene på en annen måte som ikke generer lukt, sier Petersen.

EKSPERT: Advokat Line R. Petersen er ekspert på naboloven.

Våre advokater er eksperter på naboloven. Ta kontakt for gratis samtale.

Kommer an på hvor du bor

Hvor mye lukt du bør tåle kommer i mange tilfeller an på hvor du bor. Hvis du bor i et villastrøk vil det for eksempel være andre typer lukt enn i en blokkleilighet.

I et villastrøk bør man ikke forvente sjenerende lukt fra naboen, mens i byen vil det være høyere terskel for å klage hvis man har valgt å bo tett med andre i en blokk.

– Jo mer uvanlig problemet er, desto enklere er det å nå frem. Det er høyere terskel for å klage om du har valgt å bosette deg ved siden av en søppelfylling enn hvis naboen i villastrøket ditt sprer møkk på plenen for at gresset skal gro bedre, sier eiendomsadvokaten.

Hun anbefaler alle om å varsle naboen for å informere hvis det er planlagt aktiviteter som vil skape lukt.

– Et nabovarsel er positivt fordi det viser at du tar hensyn til naboen ved å informere om hva som vil skje. De fleste naboer tolererer nabolukt så lenge de vet om lukten på forhånd.

Du er også pålagt etter naboloven å varsle om at du skal sette i gang med for eksempel graving, bygging eller annen virksomhet som kan føre til skade eller ulempe for naboen.

– Det er viktig å vite at du ikke kan skape så mye vond lukt du vil bare fordi du sender nabovarsel. Du er fortsatt nødt til å forholde deg til lover og regler, påpeker Petersen.

Våre advokater er eksperter på naboloven. Ta kontakt for gratis samtale.

Les mer: Lov om grannegjerde [grannegjerdelova]

Kan kreve retting og erstatning

Naboloven gir deg rett til kreve retting. Hvis lukt fra naboen er over tålegrensen kan du kreve at kilden til lukten blir rettet, slik at luktforholdene blir akseptable.

– Om lukten er over tålegrensen beror på en skjønnsmessig vurdering som veier fordelene for den som skaper lukt opp mot ulempene for naboen. Ofte må denne vurderingen avgjøres i retten, sier hun.

Det samme gjelder erstatning for lukt.

– Ja. Det vil være mulig å kreve erstatning for lukt hvis lukten fra naboen er ulovlig, men dette forutsetter at du har lidt et økonomisk tap. Dette kan være vanskelig å bevise, og må derfor ofte vurderes og avgjøres i retten, forteller Petersen.

Kontakt advokat hvis dialog ikke fører frem

Hun mener god kommunikasjon er den enkleste måten å forhindre nabokonflikter på. Dersom dette ikke fører til en løsning bør du ta kontakt med en advokat som er ekspert på nabokonflikter.

– I en nabokonflikt vil din innboforsikring eller villaforsikring normalt ha en rettshjelpsdekning. Denne dekker dine advokatutgifter opptil 100.000 kroner ved en tvist om støy. Egenandel av forsikringen samt utgifter til advokat ut over dette beløpet er du nødt til å dekke selv, sier advokat Line R. Petersen.

Les mer: Alt du trenger å vite om rettshjelpsforsikring

Våre advokater er eksperter på naboloven. Ta kontakt for gratis samtale.