Ny konto

Dette har du krav på hvis håndverkeren ikke gjør jobben sin

En håndverker kan stilles til ansvar for dårlig utført arbeid. Du kan til og med få forsikringsselskapet til å dekke mesteparten av advokatregningen.

EKSPERT: Line R. Petersen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og spesialist på eiendomstvister. Foto: advhi.no

Publisert av
Avatar
Henrik Ottersen
14.01.2021
Kategori
Eiendom
Emner
Håndverkertjenester Line R. Petersen

Alle har hørt historier om håndverkere som kommer for sent, ikke gjør seg ferdig til avtalt tid eller utfører arbeid så dårlig at det må gjøres på nytt.

Men det er mulig å stille håndverkeren til ansvar for slett arbeid. Kjøp av håndverkertjenester reguleres nemlig av håndverkertjenesteloven, som gir deg som forbruker viktige rettigheter.

Har jeg krav på erstatning?

Sjekk om du har krav på erstatning!

Ta testen

– Det er fullt mulig å klage på håndverkeren hvis resultatet ikke er som avtalt. Du kan kreve både retting, prisavslag eller erstatning for arbeidet som er utført, sier Line R. Petersen til dinerstatning.no.

Petersen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og er ekspert på eiendomstvister. Hun bistår klienter som er misfornøyde med håndverkertjenestene de har kjøpt.

Har håndverkeren gjort en dårlig jobb? Vi tilbyr alltid gratis samtale om eiendomstvister.

Slik klager du på håndverkertjenester

Lov om håndverkertjenester gjelder avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester, slik som reparasjoner, vedlikehold eller ombygging. Også arbeid på bygg som garasjer og uthus regnes som håndverkertjenester.

Hvordan klager man på håndverkeren?

– Hovedregelen er at du kan klage på håndverkertjenester dersom resultatet ikke ble som avtalt. Det er derfor viktig med tydelige og gode avtaler om arbeidet som skal utføres, forteller Petersen.

Det er du som må bevise at håndverkeren ikke har oppfylt sin del av avtalen. I en tvist vil det være fornuftig å få en takstmann til å vurdere arbeidet som er gjort. Det er også smart å ta kontakt med en advokat som er ekspert på eiendomstvister.

– Tvister om håndverkertjenester preges ofte av høyt konfliktnivå og dårlig kommunikasjon. Det er også vanskelig å vite hvilke lover og regler som kommer til anvendelse. Du bør derfor ta kontakt med en advokat som er ekspert på eiendomstvister, anbefaler Petersen.

Forsikringsselskapet betaler for advokaten din

I en tvist om håndverkertjenester vil din innboforsikring eller villaforsikring normalt ha en rettshjelpsforsikring, som dekker opptil 100.000 kroner av dine advokatutgifter. Du må dekke egenandelen under forsikringen selv.

– At forsikringsselskapet betaler mesteparten av advokatregningen din i en slik tvist er det ikke alle som vet. Det er vanlig at advokaten tar dialogen videre med forsikringsselskapet i slike saker, sier Petersen.

Hva kan man kreve hvis håndverkeren har gjort en dårlig jobb?

Håndverkertjenesteloven gir deg mulighet til å rette følgende krav mot håndverkeren hvis arbeidet har feil eller mangler:

  • Holde tilbake kjøpesummen. Du kan holde tilbake beløpet det vil koste å utbedre mangelen.
  • Kreve retting. Håndverkeren må for egen regning rette opp i mangelen innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for deg.
  • Kreve prisavslag. Du har rett til å kreve prisavslag som tilsvarer kostnadene du har ved å få mangelen rettet.
  • Si opp avtalen. Dersom mangelen utgjør et vesentlig kontraktsbrudd, kan du heve kontrakten.
  • Kreve erstatning. Du kan kreve erstatning for det økonomiske tapet du er påført som en følge av mangelen. Denne erstatningen kommer i tillegg til retting, prisavslag eller oppsigelse av avtalen.

Har håndverkeren gjort en dårlig jobb? Vi tilbyr alltid gratis samtale om eiendomstvister.

Bør reklamere så fort som mulig

Det er fem års reklamasjonsfrist på håndverkertjenester. Likevel bør du reklamere skriftlig så fort som mulig hvis du oppdager feil eller mangler etter reparasjon, oppussing eller ombygging.

– Avtaler om retting av feil eller mangler må også følges opp innen tre år. Hvis ikke kan kravet foreldes, avslutter advokat Line R. Petersen.