Ny konto

Uføretrygd

Avatar
ableken
29.04.2021
1 følgere
1 svar

Hei. Som regel er det to grunner til avslag på uføretrygd. Enten manglende utredning eller for høy inntekt. 

Mitt spørsmål er følgende: Hvis man tjener 230.000,- i en redusert stilling 43 prosent grunnet yrkesskade som man har fått yrkesskadefordel på med 33 prosent og godkjent yrkesskade, hva blir kompensasjonsgraden her og er det inntekt man har nå de regner etter. 

Kategori
Yrkesskader

Emner
Uføretrygd
Avatar
Advokat
Øystein Helland
29.04.2021

Hei. Det er dessverre ikke forsvarlig å svare konkret på ditt spørsmål uten å kjenne faktum i saken. Regelverket finner du i Folketrygdloven kap. 12. Avslag på uføretrygd kan gis på flere grunnlag, bl.a. er utgangspunktet at man må ha en varig sykdom, skade eller lyte. Man må ha gjennomført hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak. Videre er det et vilkår at din inntektsevne er varig nedsatt med mer enn 50% (§12-7), i yrkesskadetilfellene 30% (§12-17). Når det gjelder uføregrad beregnes den grovt sett som differansen mellom din inntektsevne til ethvert arbeid før uføretidspunktet, og din inntekt etter uføretidspunktet. Etter §12-9 fastsettes din inntekt før uføretidspunktet til din normale årsinntekt i full stilling. For selvstendig næringsdrivende et gjennomsnitt over de tre siste årene. Det konkrete svaret på ditt spørsmål om kompensasjonsgrad kan du be NAV svare på.

Gratis samtale med advokat?

Ring 67234690 [email protected]
Avatar
Du må være innlogget for å delta i diskusjonen.
Logg innNy bruker

Ta del i diskusjonen