Ny konto

Har jeg krav på erstatning når kroppen er ødelagt etter mange år med slit på jobben?

Avatar
BjornA
04.05.2020
3 følgere
1 svar

blodig urettferdig at man jobber og sliter et helt yrkesliv. Helt utslitt kropp, og så skal man ikke få noe yrkesskadeerstatning for det!!

Avatar
Advokat
Øystein Helland
13.05.2020

Lovgiver har bestemt at for å få en skade godkjent som yrkesskade må skaden skyldes "en plutselig ytre hendelse". Det må altså være et ulykkesmoment i den hendelsen som fører til skaden. Dette resulterer i at mange som sliter ut kroppen i et fysisk hardt arbeid faller utenfor yrkesskadedekningen. De har "belastningslidelser", og ikke ulykkesskader. Hvorfor lovgiver har bestemt at det skal være et slik skille er ikke lett å forstå, og jeg er enig i at dette i mange tilfeller er urimelig.

Gratis samtale med advokat?

Ring 67234690 [email protected]
Avatar
Du må være innlogget for å delta i diskusjonen.
Logg innNy bruker

Ta del i diskusjonen