Ny konto

Alderpensjonsopptjening og uføretrygd i utlandet

Avatar
Per L
14.09.2021
2 følgere
2 svar

For å evaluere om jeg vil be NAV gjøre en eksportvurdering for min uføretrygd prøver jeg å få innsikt i konsekvenser av utenlandsopphold ift. alderspensjonsopptjening og evt. andre økonomiske konsekvenser om jeg velger utflytting. (Når jeg sier utland viser jeg til land uten trygdeavtale, eller EØS-land. Med opphold menes >12 måneder eller >6 måneder over 2 påfølgende år.)

Jeg er født i 1961 og faller inn i overgangsordningen, fordelt slik:

Del 1 – Andelsbrøk 8/10 – Ny ordning: gir opptjening med 18,1% av fastsatt inntektsgrunnlag (TBA). 80% av dette tilføres som pensjonsbeholdningen fram til og inkludert det året jeg fyller 62 år (2023).

Del 2 – Andelsbrøk 2/10 – Gammel ordning: 20% av «Alderspensjonen beregnes på grunnlag av pensjonspoeng» blir godskrevet for hvert år frem til og med 66 år.

Når jeg allerede ved 62 år mister pensjonsopptjening for 80% av fordelingen, må jeg sikre at jeg har så mye opptjening som mulig den tiden som er igjen før alderspensjon.

Så fra https://www.nav.no/no/person/flere-tema/arbeid-og-opphold-i-utlandet/relatert-informasjon/frivillig-medlemskap-opphold-utenfor-norge#chapter-5 ser jeg at man kan kjøpe medlemskap «(B) Pensjonsdelen gjelder for alderspensjon og uførepensjon…».

Slik dette er skrevet gir det flere spørsmål enn svar og jeg lure på om det handler om videre opptjening eller utbetaling, eller begge deler. Spørsmål som følger av uklarheten er:  
(a) Vil jeg motta uføretrygd om jeg ikke er medlem del (B) fram til alderspensjon (67 år) i utlandet?

(b) Vil jeg motta alderspensjon fra 67 år i utlandet selv om jeg ikke er (eller har vært) medlem del (B) fram til alderspensjon (67 år) i utlandet?

(c) Medfører utmelding av “Folketrygden” at videre opptjening fastsettes med frys av opptjeningen som forelå ved tidspunktet for utmelding?

(d) Om spørsmålene ikke treffer intensjonen i teksten (at jeg er på såkalt «bærtur»), hvordan skal avsnittet B: Pensjonsdel forstås?

Hilsen P

Avatar
Advokat
Øystein Helland
14.09.2021

Hei. De spørsmålene du stiller er såpass kompliserte at de ikke egner seg for å besvare enkelt i et forum som dette. Vårt råd er at du henvender deg til NAV med dine spørsmål. Informasjon om hvor du kan henvende deg finner du på nav.no.

Gratis samtale med advokat?

Ring 67234690 [email protected]
Avatar
Per L
14.09.2021

Mitt innlegg følger av at NAV svarte som følger, hvilket slik jeg oppfatter det, ikke besvarer det jeg spør om - men kanskje det kan hjelpe andre her?: - 13. sep. 2021 17:35 Hei Per, Hvis du ønsker en foreløpig eksport vurdering, kan du be om dette. Innen 3 måneder vil vi kunne beregne din foreløpige eksport vurdering, samt konsekvenser ved eksport av uføretrygd. Du må opplyse om hvilket land du ønsker å eksportere din uføretrygd til. Medlemskap: Om man flytter til utlandet / oppholder seg i utlandet mer enn seks måneder pr år to år rad eller flere, opphører medlemskapet i norsk folketrygd. Ved flytting til annet EØS-land kan man søke om E-121 fra Helfo. Henvis bruker til www.helsenorge.no. Ved flytting til land utenfor EØS, kan det søkes om frivillig medlemskap i helsedelen. Med vennlig hilsen Iabcdefghi NAV Kontaktsenter

0 liker

Avatar
Du må være innlogget for å delta i diskusjonen.
Logg innNy bruker

Ta del i diskusjonen