Ny konto

Forsettelsesforsikring

Avatar
Tehei
17.12.2021
2 følgere
3 svar

Hei, jeg har hatt en livs&uføreforsikring i mange år hvor min kone har vært medforsikret.

Fikk med kort varsel beskjed om at forsikringen opphører for min kones del med begrunnelse i at det er mange flere som blir ufør enn forutsatt og dette forsikringsproduktet blir for dyrt å videreføre.

Jeg ber om lovfestet tilbud om forsettelsesforsikring og får et tilbud som seks ganger så dyrt og som kun dekker uføredelen.

Er dette lovlig framgangsmåte for et forsikringsselskap?

Avatar
Advokat
Øystein Helland
20.12.2021

Hei. Jeg forstår dette slik at det er din arbeidsgiver som har sagt opp forsikringen, og da har du krav på å tegne fortsettelsesforsikring både for livs- og uføredekningen. En fortsettelsesforsikring vil alltid være dyrere enn en kollektiv dekning. Om du må akseptere denne prisøkningen har jeg dessverre ikke svaret på. En mulighet du har er å klage dette inn for Finansklagenemnda.

Gratis samtale med advokat?

Ring 67234690 [email protected]
Avatar
Tehei
20.12.2021

Hei igjen. Dette er en forsikring gjennom NITO. Forsikringsselskapet TRYG skriver: "Samfunnsutviklingen for langtidssykemeldte og uføre i Norge er stigende og har dessverre vært det de siste årene. Dette gjenspeiles også i NITO Uføreforsikring, og da spesielt i ordningen for medforsikrede ektefeller/samboere. I samråd med NITO ser vi oss dessverre derfor nødt til å avslutte uføreforsikringen for medforsikret ektefelle/samboer med virkning fra 1.1.2022." Så jeg er litt usikker på om det da er Nito som sier opp forsikringen eller om TRYG benytter den klausulen i kontrakten: "skadefrekvensen er unormalt høy eller skadeforløpet avviker fra det normale og oppsigelse er rimelig. Oppsigelsestiden er da på to måneder. Se forsikringsavtaleloven paragrafene 3-7 og 12-4." Om det er sistnevnte, burde jeg ikke i det minste fått 2mnd varsel?

0 liker

Avatar
Marso
15.01.2022

Ser det er flere enn meg som virker rundlurt ang. uføre forsikring via Nito i samarbeid med TRYG forsikring. Tegnet selv uføre forsikring i Gjensidige i 2011 og var der frem til Nito forhandlet frem avtale med TRYG i 2019. Denne uføre forsikringen for ektefelle/samboer av nito medlem kunne enkelt bare strykes med ett penne strøk etter 2 år i TRYG. Jeg må nå betale hva de nå forlanger om jeg ønsker fortsatt å være forsikret hos dem. Noe som er mer 22000 over hva vi signerte på i avtalen for en forsikringstaker. Alternativ er å gå ut på markedet etter å ha fylt ut nye helsepapirer selv om dette ble gjort for 10 år siden. Kan heller ikkje forstå at dette er lovlig. Skulle gjerne ha kommet i kontakt med flere som er i samme situasjon

1 liker

Avatar
Du må være innlogget for å delta i diskusjonen.
Logg innNy bruker

Ta del i diskusjonen