Ny konto

Erstatning etter fallulykke i hoppbakke på fhs.

Avatar
Jan Arne.
12.10.2020
1 følgere
1 svar

Hei, jeg trenger hjelp til erstatningen som jeg har krav på egentlig men som jeg ikke fikk. 

Jeg skadet meg for 5 år siden, snart 6 og var i retten, først i tingretten og så i lagmannsretten. I tingretten fikk jeg fult medhold, men i lagmannsretten gikk dommerene helt i mot det de gav meg medhold i i tingretten.

Så nå trenger jeg hjelp fra hvem som helst, for jeg tror og mener at jeg hadde krav på en faktisk erstatning.

Der kommer mer info vist du vil ha mer info.

Tusen takk på forhånd.

Dette var det jeg skrev for litt siden.

 

Hei

Viser til tlf samtale i dag.

Vi er foreldre til Jan Arne Kløvjan Ringstad.

 

Vi synes denne saken fortjener oppmerksomhet, da det sannsynligvis ikke er mange som velger å gå på folkehøgskole som vet hvilken risiko dette medfører. Dette på grunn av manglende sikkerhets kultur samt manglende forsikrings dekning.

 

Jan Arne skadet seg stygt i en obligatorisk skoletime med hopp i januar 2015 på Nummedal folkehøgskole.

Han ble fraktet med luftambulanse til Ullevål der han lå i koma 2,5 måneder. Han ble derfra sendt til Sunnaas sykehus hvor han ble i 3 måneder før han ble overflyttet til Åse sykehus i heimfylket.

 

Jan Arne fikk i ulykken en alvorlig hjerneskadede, han har verge og er 100% varig ufør.

Han skadet seg som 19 åring og har ikke vært i arbeid, og har dermed heller ikke opparbeidet pensjonspoeng. Han er minste pensjonist som 23 åring.  

 

I etterkant av ulykka tok vi kontakt med personskadeforbundet. De anbefalte oss å ta kontakt med advokat som kunne se på ansvarsforhold som skolen kunne ha når ulykken skjedde.

 

Vi tok derfor kontakt med advokatfirmaet Norman & co som har tatt saken.

 

Saken var oppe i Oslo tingrett januar 2018.

Oslo tingrett konkluderte med at skolen hadde ansvar for ulykken. Jan Arne fikk full seier i tingretten slik han kan søke erstatning.

 

Skolen og deres forsikringsselskap som er KLP, anket saken til Borgarting lagmannsrett. Saken var nå oppe i juni 2019 og vi har nå fått resultatet fra dommen.

 

Lagmannsretten mener i motsetning til tingretten at det hele var et hendelig uhell.

 

Lagmannsretten kom til denne kjennelsen til tross for skolen sin sikkerhetskultur beviselig ikke var bra. Ulykken kunne men all sannsynlighet vært unngått med bedre sikkerhetsrutiner.

Sakkyndig vitne, Anniken Mork som er rekruterings ansvarlig i Midtstubakken mener det er uforsvarlig å sende hoppere første dag på hoppski utfor i en så stor bakke (K35)

 

Jan Arne var også utsatt for ulykke i forbindelse med klatring på høsten i skolens regi. Under rappellering falt han 17 m, hvor ca. 5 m var fritt fall. Han skadet da ankelen stygt. Fysioterapeut mener det tar 6-12 mnd. før en slik skadet ankel er restituert. Vi stilte også da spørsmål om sikkerheten ble godt nok ivaretatt.

Ingen av ulykkene er meldt til arbeidstilsynet.

 

Vi som foreldre er utenfor det juridiske miljøet og stiller oss spørsmålet, hvordan kan to rettsinstanser komme med to så forskjellige konklusjoner? 

 

Er det slik at Lagmannsretten mener at folkehøgskolene er unntatt for de lover og regelverk som gjelder for resten av vårt samfunn med tanke på HMS rutiner??

 

Jan Arne ble idømt saksomkostninger på kr 216.605 som bes innbetalt innen 14 dager til mektige KLP.

 

Han blir nå i tillegg straffet økonomisk og må betale saksomkostningene til KLP. Han har på ingen måte muligheter til å betale et slikt beløp.

 

Saksomkostninger kan han i henhold til loven fritas for når:

Styrkeforholdet mellom partene er forskjellig.

Det er god grunn for å få saken prøvd. (At Jan Arne fikk medhold i tingretten viser at saken burde prøves for retten).

 

Når styrkeforholdet er slik, føler vi dette som et overgrep!!

 

Numedal folkehøgskole sin informasjons brosjyre forteller at elevene er godt forsikret. I realiteten har skolen valgt lovens minimums løsning som gir maksimalt kr. 500.000. Dette til tross for at de er anbefalt av sin egen organisasjon å forsikre for inntil kr 10 mill. Ordningen er ikke pålagt ved lov, slik den er for andre skoler og virksomheter men alle bør/må ha slik forsikring! ( Dette er ordrett Informasjon til skolene fra Folkehøgskolerådet)

 

Folkehøgskoler bruker mye ressurser på å lokke unge inn på sine ekstremsport linjer. Dette er linjer hvor de reklamerer for at elevene skal utfordre og strekke sine egne grenser. Jan Arne søkte på jibbe linje, men ble tilbudt X sport fordi jibbelinjen ble avlyst dette året.

 

Alle andre virksomheter må forholde seg til krav om dokumenterte sikkerhets rutiner! Arbeidstakere har klare lover på hvordan sikkerheten skal ivaretas og hvordan de skal være forsikret. I en hoppklubb får ingen hoppe uten at de har lisens som bekrefter du har forsikring. Det samme gjelder for andre idrettslag.

De er alle pålagt å ha forsikringer av en slik viss størrelse som kan dekke et eventuelt fremtidig tap på grunn av skade.

 

Folkehøgskoler som Nummedal søker etter unge mennesker som er ute etter risiko. De kan ikke dokumentere sikkerhetsrutiner, har de sikkerhetsrutiner? Er dette riktig??

 

Hvor mange 18 åringer som søker seg på folkehøgskole vet hvilken risiko de tar?

 

Vi er veldig skuffet over lagmannsrettens resultat. Saken vil bli anket til høgsterett. Det er trangt nåløye å få den inn der, men vi håper dette er mulig.

Og dette her er en Mail fra min far til en avis eller noe sånt.

Avatar
Advokat
Øystein Helland
15.10.2020

Hei. Jeg forstår din frustrasjon. Dersom det er slik at saken er anket til Høyesterett må du jo avvente om den slipper inn der og i så fall hva dommerne i HR kommer frem til. Dersom en evt. behandling i HR ikke fører til et annet resultat enn i lagmannretten er konklusjonen i domstolene i din sak endelig. Ønsker du å gjøre noe med regelverket som regulerer folkehøgskolenes virksomhet antar jeg at det største potensialet for å lykkes med dette er å få en landsdekkende avis eller TV-kanal til å ta opp saken. Er det andre på Forumet som har synspunkter på dette?

Gratis samtale med advokat?

Ring 67234690 [email protected]
Avatar
Du må være innlogget for å delta i diskusjonen.
Logg innNy bruker

Ta del i diskusjonen